Індексування журналу


Журнал індексується в наукометричних і реферативних базах даних:
   
Google Академія (USA)   CrossRef (USA)   Index Copernicus (Poland)
 
   
PBN Polska Bibliografia Naukowa (Poland)   Research Bible (Japan)   AcademicKeys (USA)
 
   
ESJI - Eurasian Scientific Journal Index (Kazakhstan)   Information Matrix for the Analysis of Journals (Spain)   SCIARY - WorldWide eLibrary (USA)
 
   
DAIJ - Directory of abstract indexing for Journals (USA)   InfoBase Index (India)   Journal Index (USA)
 
   
International Scientific Indexing ISI (UAE)   International Society for Research Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF) (Israel)   Українські наукові журнали (Ukraine)
 
   
Scientific Indexing Services (USA)   General Impact Factor (GIF) (India)   Scholar Steer (USA)
 
   
Открытый каталог научных периодических изданий «Перечень-изданий.ru» (Russia)   The Global Source for Periodicals (USA)   «Все науки» (Russia)
 
   
The Global Impact Factor - GIF (Australia)   Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (Russia)   The Journals Impact Factor (JIF) (ASI)
 
 
Journal Factor (USA)   Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Україна)
 
   
Universal Impact Factor {UIF} (Australia)   Systematic Impact Factor (India)   The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (Norway)
 
   
Index of Turkish Education (Turkey)   Cosmos Impact Factor (Germany)   Directory of Research Journals Indexing (India)
 
   
IARC(JCRR): Journal Impact Factor (USA)   Импакт-фактор российских научных журналов (Russia)   CiteFactor - Academic Scientific Journals (USA)
 
Національна реферативна база даних "Україніка наукова" (Україна) – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України у 1998 р.
Український реферативний журнал «Джерело» (Україна) - періодичне інформаційне видання, призначене для оперативного відображення змісту друкованих в Україні наукових видань та документів з природничих, технічних, суспільних та гуманітарних дисциплін.