Індексування журналу


Журнал індексується в наукометричних і реферативних базах даних:
   
Google Академія (USA)   CrossRef (USA)   Index Copernicus (Poland)
 
 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (Russia)   Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Україна)

Національна реферативна база даних "Україніка наукова" (Україна) – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України у 1998 р.

Український реферативний журнал «Джерело» (Україна) - періодичне інформаційне видання, призначене для оперативного відображення змісту друкованих в Україні наукових видань та документів з природничих, технічних, суспільних та гуманітарних дисциплін.

та інших.