Про журнал:

Ми раді вітати Вас на сторінках міжнародного наукового журналу, засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №996 від 11.07.2017 р. науковий журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як фахове наукове видання у галузі педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика навчання фізики, математики, інформатики)

Мета журналу:

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» покликаний надати освітянам відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки та практики, сприяти науково-педагогічним дослідженням, популяризації та систематизації їх результатів.
Науковий журнал є каналом поширення наукових результатів, де вчені, теоретики й практики, можуть обговорювати, аналізувати, синтезувати, пропагувати інноваційні підходи до дослідження і вирішення проблем сучасної професійної освіти.

Завдання журналу:

  • формування широкого погляду на проблеми сучасної освіти через активне висвітлення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, інтеграцію досягнень різних наук і галузей знань, нетрадиційних підходів у навчанні;
  • розвиток наукового співробітництва серед науковців України та світу;
  • формування академічної культури молодих науковців, підвищення їх наукової етики і активності.