Від редакції:

Ми раді вітати Вас на сторінках міжнародного наукового журналу, засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №996 від 11.07.2017 р. науковий журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як фахове наукове видання у галузі педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика навчання фізики, математики, інформатики)


Розділи журналу:

Актуальні проблеми
математики та методики
навчання математики
  Актуальні проблеми
фізики та методики
навчання фізики
  Теорія і методика
професійної освіти
 


Комп'ютерні науки
та методика їх навчання
  Інформаційні технології
в освіті
 

Випадкові публікації:

Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ]
Коростиянец Т.П. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ]
Семерня О.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ ЗА УМОВ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СТАРШИХ КЛАСАХ З ФІЗИКИ
Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ]
Збаравська Л.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ
Архів публікацій