Від редакції:

Ми раді вітати Вас на сторінках міжнародного наукового журналу, засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.


Розділи журналу:

Актуальні проблеми
математики та методики
навчання математики
  Актуальні проблеми
фізики та методики
навчання фізики
  Комп'ютерні науки
та методика
їх навчання
 

Інформаційні технології
в освіті
  Теорія і методика
професійної освіти
  Середня
освіта
  Освітні,
педагогічні наук
 

Випадкові публікації:

Розділ:[ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ]
Кравчина Т.В. ТАНДЕМ-МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Розділ:[ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ]
Ненастіна Т.О., Школьнікова Т.В. МОНІТОРИНГ ЗАЛИШКОВИХ ШКІЛЬНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ]
Москалюк Н.В. АНАЛІЗ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ПЕДАГОГІЧНОГ
Архів публікацій