Надаємо послуги з формування цифрових ідентифікаторів DOI для статей, журналів, збірників праць.


Вимоги до матеріалів, яким присвоюється DOI: *Оплата за присвоєння DOI складає 75 грн.
За більш детальною інформацією звертатися
за e-mail: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua
або за телефоном +38(0542)-68-59-72DOI (Digital Object Identifier) - міжнародний цифровий ідентифікації інформації, який присвоюється науковим публікаціям, таким як: наукові статті, збірники наукових статей, анотації конференцій, доповіді конференцій, рецензії на наукові статті, дисертації, заявки на гранти, патенти, звіти про наукову роботу, підручники, наукові посібники, монографії.

Редакція наукового журналу "Фізико-математична освіта" є офіційним представником Crossref в Україні

Особливої актуальності присвоєння DOI має для українських наукових журналів і авторів, які в них публікуються, після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. даного Порядку присвоєння кожному опублікованого матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) є обов'язковим. Також, DOI обов'язковий для видань, які входять в провідні наукометричні бази (Scopus, Web of Science).

Для чого потрібне присвоєння DOI

В наукових колах до джерел інформації ставляться досить акуратно, оскільки при використанні в процесі роботи будь-якого факту необхідно перевіряти його достовірність. При вивченні суперечливих і глибоких питань, таких фактів, а відповідно і джерел літератури можуть бути тисячі. Саме з цієї причини з'явилася необхідність в захищеній системі зберігання статичних об'єктів, які не можуть бути видалені або перенесені.
Існує ряд причин, за якими зазначений формат доступу до матеріалів став найбільш популярним. Основними з них є:

 1. Гарантія збереження. На відміну від сайтів або електронних бібліотек, цифрові об'єкти з ідентифікатором завжди будуть розміщені на місці реєстрації.
 2. Універсальність. Всі найбільші видавці планети визнали зручність і безпеку зазначеного ідентифікатора.
 3. Присвоєння DOI позитивно впливає на репутацію автора або видавця, оскільки за допомогою ідентифікатора матеріали можуть бути розміщені у провідних світових наукових бібліографічних каталогах.
 4. У разі, якщо стаття з DOI цитується журналом, що входить в такі престижні бази, як Scopus, Web of Science, вона також заноситься в зазначені бази, що істотно підвищує її значущість.

Як матеріал отримує DOI

Для присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкта, видавець повинен укласти угоду з одним зі світових операторів - DOI Registration Agency або іншою компанією, яка має законні підстави надавати послуги подібного роду. Дане агентство приймає на себе ряд зобов'язань, серед яких варто відзначити:

 • Підтримка працездатності серверів, на яких розміщуються матеріали видавця.
 • Безстрокове зберігання об'єктів і забезпечення вільного доступу до них з боку третіх осіб.
 • Ніколи не міняти DOI об'єкта, оскільки це призводить до того, що старе цитування стає неактивним.

 • У редакції наукового журналу "Фізико-математична освіта" укладено прямий договір з одним із провідних світових агентств по реєстрації - Crossref, яке спеціалізується на наукових і фахових публікаціях.

  На офіційному сайті Crossref Ви можете знайти нас в списку членських організації за префіксом 10.31110, окрім того редакція наукового журналу "Фізико-математична освіта" - є офіційним представником Crossref в Україні та Східній Європі, якому надано право присвоювати DOI науковим виданням.

  DOI присвоюється абсолютно всім виданням. Це стосується не тільки журналів і збірників конференцій, а й навчальних посібників та монографій. Крім того, при бажанні автора можна присвоїти цифровий індикатор кожній конкретній публікації.

  Для пошуку за номером ідентифікатора необхідно зайти на офіційний сайт International DOI Foundation або CrossRef і в характерному вікні пошуку ввести номер, в який входить як суфікс, так префікс.

  Приклад оформлення бібліографічного опису наукової статті, якій присвоєно цифровий ідентифікатор DOI:

  Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Використання GeoGebra Exam у професійній підготовці майбутніх учителів математики, фізики, інформатики. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15). С. 290-293. DOI: 10.31110/2413-1571-2018-015-1-055

  Співпраця з ВУЗами і редакціями наукових журналів

  Редакція наукового журналу "Фізико-математична освіта" є офіційним партнером Crossref в Україні та країнах Європи й надає послуги присвоєння ідентифікаторів DOI редакціям наукових журналів і закладам вищої освіти.

  За більш детальною інформацією звертатися
  за e-mail: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua
  або за телефоном +38(0542)-68-59-72