Видавнича етика:


Редакційна політика журналу "Фізико-математична освіта" підтримує етичні стандарти щодо публікацій, які прийняті у світі, і вважає їх виконання необхідним для підтримки авторитету наукового видання та високої якості наукових публікацій.Довіра з боку освітян та науковців до результатів, представлених у виданні, буде гарантована, якщо уникати:

У випадку ігнорування автором (авторами) зазначених пунктів редакційна рада залишає за собою право відмовити у публікації поданих матеріалів.