Семеніхіна Олена Володимирівна

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, УкраїнаORCID: 0000-0002-3896-8151
Researcher ID: D-2843-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hWgJgUEAAAAJ

Головний редактор наукового фахового видання у галузі педагогічних наук "Фізико-математична освіта".

Голова Спеціалізованої вченої ради К55.053.03 Сумського державного педагогічного університету МОН України.

Організатор Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця"(НПК).

Коло наукових інтересів: професійна підготовка вчителя до використання ІТ, комп'ютерна візуалізація у професійній діяльності вчителя математики, засоби комп'ютерної візуалізації математичних знань, програми динамічної математики, системи комп'ютерної математики