Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Бабченко Н.В. АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ ЯК НАУКИ В ПОЛЬЩІ
Бабченко Н.В. [na_tochka@meta.ua]
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Babchenko_Scientific_journal_FMO.pdf

АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ ЯК НАУКИ В ПОЛЬЩІ

Анотація. В статті проаналізовано історичний досвід становлення та розвитку фізики як науки в Польщі на різних історичних етапах розвитку країни: перший етап – з давніх часів до створення Комісії національної освіти (1773 рік); другий – період освітньої реформи, пов’язаної з  роботою Комісії національної освіти (1773-1795 роки); третій – період падіння Польської Республіки (1795 – 1918 роки); четвертий – міжвоєнний період, період незалежності Польської Республіки (1918-1939 роки); п’ятий  – період окупації Польської Республіки під час другої світової війни (1939-1945 рр.); шостий – період діяльності Польської Народної Республіки (1945-1989 рр.); сьомий – період незалежності Республіки Польща (1989 – 2017рр.) Описано основні досягнення в галузі фізики, які були здійсненні на різних історичних етапах польськими вченими-фізиками. Їхні роботи стали достойним внеском у світову науку. Встановлено, що розвиток фізики як науки в Польщі здійснюється під впливом соціально-економічних та суспільно-політичних трансформацій, які відбуваються в країні.
Ключові слова: фізика як наука, історичний період, університет, вчені-фізики, Польща.

The analysis of the historical formation of Physics as a science in Poland
Babchenko Natalia
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article analyzes historical experience of formation and development of physics as a science in Poland in different historical stages of development: the first stage - from ancient times to the establishment of the Commission of national education (1773) the second period of educational reform related to the work of the Commission of national education (1773-1795 years) third - period fall of the Republic of Poland (1795 - 1918), the fourth - the interwar period, the period of independence of the Republic of Poland (1918-1939 years) the fifth - the period of the occupation of the Republic of Poland during the second world war (1939-1945) sixth period of activity of the Polish people's Republic (1945-1989), was a seventh - period of independence of the Republic of Poland (1989 - 2017рр.). Describes the main achievements in the field of physics, performed on different historical stages of Polish scientists-physicists. Their work is an enduring contribution to world science. It is established that the development of physics as a science in the Poland is under the influence of socio-economic and socio-political transformations that occur in the country.
Key words: physics as a science, historical period, university, physicists, Poland.

Список використаних джерел

  1. Encyclopedia PWN w trzech tomach. Tom2. Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa,1999. – 928 s.
  2. Fizyka Teoretyczna w Polsce do 1939 r.: geneza I rozwoy [Електронний ресурс] – URL::  http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/IFT/prehistoriaift.pdf (дата звернення 06.08.2017)
  3. Polska. Zarys Encyklopedyczny. Wydanie drugie Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe,1979. – 806 s.
  4. Encyclopedia szkolna. Historia Warszawa. Wydawnictwo szkolne I Pedagogiczne, 1995. 876 s.
  5. Strategiczne kierunki badawcze polskiej fizyki jądrowej (2007-2016) [Електронний ресурс] – URL: http://www.slcj.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/roadmap_fizyka_jadrowa.pdf (дата звернення 06.08.2017)
  6. Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologoii w Polsce do 2020 roku. [Електронний ресурс] – URL: http://cytobiologia.nencki.gov.pl/kierunki-rozwoju.pdf. (дата звернення 06.08.2017)
  7. Бабченко Н. Історико-педагогічний аналіз розвитку фізичної освіти в Польщі до 1939 року // Фізика. Технології. Навчання. – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 15. – Кропивницький : ПП «Центр оперативної поліграфії Авангард», 2017. – С. 3-6.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1006 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar