Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Богославська Є. РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
Євгенія Богославська
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2013-v1-1/2013_1-1-Bogoslavskaya_sj_FMO.pdf

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Анотація. Богославська Є.М. Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики. У статті Висвітлено проблему практичної підготовки майбутнього вчителя  фізики. Проаналізовано роль педагогічної практики в навчально-виховному процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей як їхнє професійне випробування. Показано, що педагогічна практика є важливим чинником у формуванні самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога.

Ключові слова: педагогічна практика, пробні уроки та заняття в школі, професійна підготовка, майбутній педагог.
 

Аннотация. Богославская Е.Н. Роль педагогической практики в профессиональной подготовке будущего учителя физики. В статье Освещены проблему практической подготовки будущего учителя физики. Проанализирована роль педагогической практики в учебно-воспитательном процессе подготовки студентов педагогических специальностей как их профессиональное испытание. Показано, что педагогическая практика является важным фактором в формировании самооценки профессионально важных качеств, осознание себя в роли будущего педагога.

Ключевые слова: педагогическая практика, пробные уроки и занятия в школе, профессиональная подготовка, будущий педагог.


Abstract. Bogoslavskaya Y. The role of teaching practice in the training of the future teacher of physics. This paper deals with the problem of practical training future teachers of physics. The role of teaching practice in the educational the preparation of future teachers as their professional specialties test. It is shown that teaching practice is an important factor in the formation of self-esteem professionally important qualities awareness of themselves as future teachers.

Keywords: teaching practice, trial lessons and classes in school, training, future teacher.

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 18.05.2015 | Переглядів: 1739 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar