Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Грудинін Б.О. РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ В СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Грудинін Б.О. [b.hrudynin@ukr.net]
Глухівський національний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Hrudynin_Scientific_journal_FMO.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ  В СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Анотація. Метою статті є аналіз проблеми залучення учнів старших класів загальноосвітньої школи до дослідницької діяльності в системі Малої академії наук України. Автором використано теоретичні методи дослідження, а саме: групування та систематизація статистичних даних з метою виявлення спільного та особливого, а також встановлення загальних принципів. Результатом даної публікації став аналіз та систематизація статистичних даних щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (МАНУ) в форматі роботи відділень фізико-математичного та технічного спрямувань.
На основі статистичних даних продемонстровано, що на сучасному етапі МАНУ забезпечує процес виявлення та відбору обдарованих дітей; розвиток їхніх здібностей; духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління; створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості; виховання майбутньої творчої та наукової зміни. До складу МАНУ сьогодні входять 27 регіональних територіальних відділень, які координують роботу районних і міських територіальних відділень та наукових товариств учнів. На районному та міському рівнях успішно працюють територіальні відділення – малі академії наук учнівської молоді (МАНУМ) як окремі юридичні особи, або як підрозділи навчальних закладів, визначених відповідними управліннями освіти і науки. Їх загальна кількість становить близько тисячі. Щороку в системі МАНУ працюють понад 7 тисяч наукових секцій, гуртків та інших творчих об’єднань.
Наукова новизна публікації – систематизовано статистичні дані за період 2013–2017 рр. щодо роботи відділень фізико-математичного та технічного спрямувань Малої академії наук України окремо за обласними (республіканськими) центрами, містами (районними центрами) та селами (селищами міського типу). Практична значимість публікації полягає в тому, що отримані результати можуть бути використано в процесі організації позакласної роботи учнів в позашкільних закладах освіти. 
Ключові слова: дослідницька діяльність, Мала академія наук України, Мала академія наук учнівської молоді, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.

RESULTS UKRAINIAN CONTEST-DEFENDING THE SCIENTIFIC RESEARCH WORKS
OF THE UKRAINIAN JUNIOR SCIENCES ACADEMY

Boris Hrudynin
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Abstract. The purpose of the article is to analyze the problem of involving comprehensive schools senior pupils into research activities in the system of the Ukrainian junior sciences academy. The author applied the theoretical methods of research: grouping and systematizing the statistical data in order to identify the common and special features, as well as defining general principles. The result of this publication is the analysis and systematization of statistical data on conducting the Ukrainian contest-defending research papers of senior pupils-members of the Ukrainian junior sciences academy in the format of the Physics, Mathematics and Technical sciences departments work.
On the basis of statistical data, it has been demonstrated that at the present stage, the Junior Department of the National Academy of Sciences provides a process for selecting gifted children; development of their abilities; spiritual, intellectual, creative development of the younger generation; creation of conditions for social and professional self-determination; education of the future creative and scientific change. Nowadays the Junior Department of the National Academy of Sciences consists of 27 regional regional offices, which coordinate the work of district and city territorial departments and pupils’ academic societies. At the district and city levels, local offices - junior academies of sciences for students’ youth (JASSY) -work as separate legal entities or as units of educational establishments determined by the relevant departments of education and science. Their total number is about a thousand. Every year more than 7 thousand scientific sections, circles and other creative associations work in the system of the Junior Department of the National Academy of Sciences.
The scientific novelty of the publication consists in systematizing the statistical data for the period of 2013-2017 on the work of the Physics, Mathematics and Technical sciences departments work of the Ukrainian junior sciences academy separately by the regions centres, towns (district centres) and villages (urban-type settlements). The practical significance of the publication consists in the possibility to apply the results in the process of organizing students extracurricular activities in out-of-school educational establishments.
Key words: research activity, Ukrainian junior sciences academy, School youth junior sciences academy, contest-defending research papers.

Список використаних джерел

  1. Вашуленко О. С. Молоді науковці НАН України: стан та перспективи. Наука та наукознавство. 2014. № 2. С. 34–41. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86040 (дата звернення: 16.03.2018).
  2. Інформаційно-аналітичний звіт 2014: IІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. Київ, 2014.  300 с.
  3. Інформаційно-аналітичний звіт 2015: IІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.  Київ, 2015.  272 с.
  4. Річний звіт за підсумком діяльності Національного центру “Мала академія наук України” у 2013 році. Київ: ТОВ “СІТІПРІНТ”, 2013. 226 с.
  5. Річний звіт за підсумком діяльності Національного центру “Мала академія наук України” у 2014 році. Київ: ТОВ “СІТІПРІНТ”, 2014. 306 с.
  6. Статистичні дані про загальноосвітні навчальні заклади України за 2014–2015 та 2015–2016 н. р. Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/zagalna-serednya-osvita (дата звернення: 10.01.2018).
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 830 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar