Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Лазаренко О. МЕТОДОЛОГІЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Оксана Лазаренко
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2013-v1-1/2013_1-1-Lazarenko_sj_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Анотація. Лазаренко О. Методологія природознавства як засіб формування в учнів сучасної фізичної картини світу.  Метою є обґрунтувати логіку проектування та розробити методику реалізації світоглядних ситуацій на уроках фізики основної школи з позицій діяльнісного та особистісного підходів.

Ключові слова: науковість, світогляд, науковий світогляд.
 

Аннотация. Лазаренко О. Методология естествознания как средство формирования у учащихся современной физической картины мира. Целью является обосновать логику проектирования и разработать методику реализации мировоззренческих ситуаций на уроках физики основной школы с позиций деятельностного и личностного подходов.

Ключевые слова: научность, мировоззрение, научное мировоззрение.
 

Abstract. Lazarenko O. The methodology of science as a means of forming the students of modern physical picture of the world. The aim is to justify the logic proection and develop a methodology for implementation of ideological situations at primary school physics lessons from the standpoint of activity and personal approach.

Key words: the scientific, philosophy, scientific outlook.

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 18.05.2015 | Переглядів: 1402 | Рейтинг: 3.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar