Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ігнатьєва А.І. УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Ігнатьєва А.І. [ignateva_alya@mail.ua]
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Ignatieva_Scientific_journal_FMO.pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розкриваються особливості дистанційного навчання студентів. У центрі уваги його реалізується проблемно-пошукові, творчі методи організації викладача та студента. Зазначено, що дистанцйне навчання має і свої особливості: гнучкість: той, хто навчається, не зобов’язаний відвідувати регулярно заняття – лекції, семінари тощо, а може сам визначати, скільки часу йому потрібно для освоєння курсу, які дисципліни він вивчатиме для здобуття знань за обраною спеціальністю; модульність:кожна окрема дисципліна або кілька дисциплін дають цілісне уявлення про певний предмет, завдяки чому можна з незалежних навчальних курсів скласти навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим, особливостям; паралельність:індивід може навчатися, поєднуючи професійну діяльність з навчанням; дальнодія: відстань від місця перебування слухача до освітнього закладу немає жодного значення; асинхронність:в процесі навчання той, хто навчає, і той, хто навчається, можуть реалізувати технологію навчання й учіння незалежно один від одного, тобто за зручним для кожного з них розкладом і в зручному темпі; охоплення: кількість тих, хто навчається в системі ДН, не регламентована – всі вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережі зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій; рентабельність.
Ключові слова: дистанційне навчання, студент, модульність, діяльність, викладач, телекомунікація.

IMPROVEMENT OF DISTANTIONAL EDUCATION STUDENTS IN THE CONTINUOUS TEACHING
Alina Ignatieva
Kharkiv National Pedagogical University G.S.Skovoroda, Ukraine

Abstract. In the article disclosed features of distance learning students. In the focus of attention realized problem-searched, creative methods organization teacher and student. It is marked that distantional education have and the features: flexibility: that, who studies, is not under an obligation to visit employment - lectures regularly, seminars and others like that, but can determine, how many times he needs for mastering of course, what disciplines he will study for the receipt of knowledge after select speciality; modularity :every separate discipline or a few disciplines give an integral idea about a certain object, due to what it is possible from independent educational courses to lay down a curriculum that answers individual or group, to the features; parallelism: person can study, combining professional activity with studies; range: distance from the place of stay of listener there is not a single value to educational establishment; asynchrony: in process of studies that, who teaches, and that, who studies, can realize technology of studies independent of each other, id est after comfortable for each of them by a time-table and in a comfortable rate; scope: amount those, who studies in the distantiona system , not regulated.
Key words: distance teaching, student, modules, activity, lecturer, telecommunication.

Список використаних джерел

  1. Гайденко В.О. Педагогічні аспекти парадигми // Вища освіта в Україні. – К., 1996. – Ч. ІІ.-С.3.
  2. Попей Е.С. Проблемы образования в конце ХХ века // Eidos-List. – 1998. – Вып. 4.- С.15-18.
  3. Хуторской А.В. Принципы дистанционного творческого образования // Eidos-List. – 1998. – Вып. 4.- С.12

 

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1103 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar