Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Главатських І.М.ОДИН З НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВУЗІВСЬКОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
Главатських І.М. [RIM-GIM@yandex.ru]
Українська інженерно-педагогічна академія, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Glavatskikh_Scientific_journal_FMO.pdf

ОДИН З НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ
ВУЗІВСЬКОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена вивченню і спробі поліпшення якості вузівської математичної освіти при підготовці фахівців інженерно-педагогічного профілю шляхом інтеграція знань студентів з дисциплін, а також розглядається необхідність спроектувати на спеціальність, яку студенти бажають отримати, всі предмети, що передбачені навчальним планом. Тенденції розвитку сучасних технологій виробництва вимагають від інженерних кадрів ґрунтовної підготовки з математики, інженерної графіки, вільного володіння комп’ютером, знання спеціальних дисциплін. Отже, проблема професійної спрямованості навчання вищої математики є сьогодні надзвичайно актуальною.
Ключові слова: професійна спрямованість навчання, математична освіта, інженер – механік хімічних виробництв, розрахунок судин .

ONE OF THE AREAS OF QUALITY IMPROVEMENT UNIVERSITY MATHEMATICS EDUCATION
I. Glavatskikh
Educational Ukrainian Engineering Pedagogical Academy

Abstract. The article is devoted to studying and trying to improve the quality of higher mathematical education in the training of engineering-pedagogical profile through integration of students ' knowledge in the disciplines, and also addresses the need to design for the specialty that a student wants to obtain, all the items provided by the curriculum. Tendencies of development of modern production technologies requires a thorough training of engineering personnel of higher mathematics, engineering graphics, free computer skills, knowledge of special disciplines. So, the problem of professional orientation of teaching mathematics is now extremely urgent.
Key words: professional directivity of education, mathematics education, mechanical engineer, chemical production, calculation of vessels.

Список використаних джерел

  1. Смоляков С.Л., Посторонко А.І., Главатських І.М. Основи розрахунку і конструювання хімічного обладнання. Навчальний посібник. – Харків, УІПА, 2005. – 126 с.
  2. Лащинский А.Г., Толчинский А.В. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры. Справочник.-Л. Машиностроение,1990 г.- 752 с.
  3. Канторович Э.Б. Основы расчёта химических машин. М., Машгиз, 1980. – 744 с.
  4. Выпарные вертикальные трубчатые аппараты общего назначения. Каталог Цинтихимнефтемаша, М., 1989.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1289 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar