Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Титова Н.М., Чумаченко Д.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ПРЕДМЕТНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «Е-ДОКУМЕНТООБІГ
Титова Н.М., Чумаченко Д.В. [titnat2008@npu.edu.ua]
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-TytovaChumachenko_Scientific_journa.pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ПРЕДМЕТНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «Е-ДОКУМЕНТООБІГ»

Анотація. В статті висвітлені основні аспекти науково-предметної підготовки педагогів професійного навчання. Виокремлені актуальні проблеми їх професійної підготовки під час вивчення дисципліни «Е-документообіг». Проаналізовано основні системи електронного документообігу та їх елементи, що використовуються у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
З’ясовано, що оптимізація управління документообігом у навчальних закладах є важливим аспектом удосконалення освітнього процесу, адже дозволяє налагодити миттєвий зв’язок між суб’єктами навчального процесу, зменшити їх навантаження шляхом скорочення часу на пошук, обробку та створення інформаційного контенту. З метою підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів для професійних навчальних закладів у навчальний план спеціальності 015.05 «Професійна освіта (Документознавство)» включена дисципліна «Е-документообіг», яка є нормативною у циклі науково-предметної підготовки педагогів професійного навчання.
Ключові слова: електронний документообіг, педагог професійного навчання, професійна освіта, ЄДЕБО.

PROBLEMS OF SCIENTIFIC-SUBJECT PREPARATION OF VOCATIONAL TRAINING TEACHER
IN THE SUBJECT OF «INFORMATION GOVERNANCE»

Nataliya Tytova, Daria Chumachenko
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Abstract. In article the main aspects of the subject training teachers of vocational training. Selected actual problems of training in the study of discipline "E-workflow". The basic electronic document management system and their elements, used in the National pedagogical University named after M. P. Dragomanov.
It is found that optimization of workflow management in educational institutions is an important aspect of improving the educational process because it allows you to establish instant communication between subjects of educational process, reduce their workload by reducing time searching, processing and creation of information content. With the aim of training highly skilled pedagogical personnel for vocational schools in the curriculum of the specialty 015.05 "Professional education and training (records management)" includes the subject "E-document", which is normative in the cycle of scientific subject training teachers of vocational training.
Key words: electronic document circulation, professional education teacher, professional education, ЄDEBO.

Список використаних джерел

  1. Белозубов А. В. Система дистанционного обучения Moodle : учебно-методическое пособие / А. В. Белозубов, Д. Г. Николаев. – М., 2007. – 107 с.
  2. Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти: Постанова кабінету міністрів України від 13.07.2011 р., №752 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-2011- %D0%BF
  3. Титова Н. М. Електронний журнал обліку успішності студентів як ефективний інструмент моніторингу якості вищої освіти / Н.М.Титова // Innovative processes in education: Collectivemonograph. − AMEETSp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. − P. 218−229.
  4. Кононец Н. В. Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 1. – С. 194–202. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_25
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1075 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar