Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стрельніков В.Ю. ПРОЕКТУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
Стрельніков В.Ю. [strelnikov.poltava@gmail.com]
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Strelnikov_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОЕКТУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

Анотація. Автор розглядає особливості проектування як складової  професійної діяльності педагога, а також важливого його компонента – інтерактивних технологій навчання. Зроблений висновок про необхідність пошуку закономірностей процесу проектування мети і змісту навчання, навчально-методичного, інформаційного і програмного забезпечення.
Ключові слова: проект, проектування, система, дидактична система, технологія навчання, інтерактивна технологія навчання.

PROJECTING INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY HIS PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITY
 Strelnikov V.J.

Abstract. The author considers system development as a part of educator’s activity as well as its main components – interactive educational technology. As a conclusion it is necessary to search for the specific rules to follow while designing the objectives, educational content academic, methodic, informative and programming facilities.
Key words: project, projecting, system, didactic system, educational technology, interactive educational technology.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Безрукова B.C. Педагогика. Проективная педагогика: Учеб пособие. – Екатеринбург, 1996. – С. 94.
 2. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 204 с.
 3. Болотов В.А., Исаев Е.И., Слободчиков В.И., Шайденко Н.А. Проектирование профес­сионального педагогического образования // Педагогика. 1997. – № 4. – С. 66.
 4. Борисова Н.В. Образовательные техноло­гии как объект педагогического выбора: Учеб. пособие. – М., 2000. – С. 21.
 5. Дреер А.М. Преподавание в средней школе США: Проблемы начинающих учителей. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1983. – 288 с.
 6. Коберник О.М. Навчально-виховний процес у сільській загальноосвітній школі: сутність, проектування, організація. – К. : Знання, 1998. – 274с.
 7. Литвиновський Є.Ю. Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних Сил України вмінь проектування виховного процесу: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2003. – 241 с.
 8. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. – К.: Техніка, 1997. – 210 с.
 9. Ломакина О.  Этапы проектирования деятельности // Высшее образование в России. – 2003. – № 3. – С. 127 – 130.
 10. Макаренко А.С. Методика організа­ції виховного процесу // Твори в 7 т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т. 5. – 382с.
 11. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций. – М.: Просвещение, 1998. – С. 281.
 12. Стрельніков В.Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки. Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 375 с.
 13. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера. – М.: Просвещение, 1989. – С. 234.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 14.03.2018 | Переглядів: 985 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar