Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бондаренко Л.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
Бондаренко Л.І.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Bondarenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Анотація. Стаття присвячена використання інтернет-технологій в навчальному процесі, їх перевагам і недолікам при підготовці майбутніх учителів фізики. Продемонстровані можливості платформи Moodle в навчальному процесі з дисципліна Механіка та розміщення матеріалів для дистанційних олімпіад. Показано, що інтернет-технології дозволяють підготувати компетентного фахівця, що відповідає сучасним вимогам ринку праці; відкривають можливість роботи з іншомовними ресурсами і науковими доробками світової науки.
Ключові слова: інтернет-технології, інтернет ресурси, дистанційні курси, майбутні вчителі фізики.

THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS
L.I. Bondarenko
Educational and Scientific Institute of Economics and Business
of Luhansk National University named after Taras Shevchenko

Abstract. The article is devoted to the use of Internet technologies in the educational process, their advantages and disadvantages in the preparation of future teachers of Physics. Demonstrated The possibilities of the Moodle platform in the educational process of the discipline of Mechanics and the placement of materials for distance competitions. It is shown that Internet technologies allow to prepare a competent specialist who meets the modern requirements of the labor market; open the opportunity to work with foreign language resources and scientific developments of world science.
Keywords: Internet technologies, Internet resources, distance courses, future teachers of Physics.

Список використаної літератури

  1. Адамова І.З., Уграк М.І., Використання інтернет-технологій у навчальному процесі/ І.З. Адамова, М.І. Уграк// Проблеми освіти та методика викладання у вищій школі. Випуск І (53), 2014. - С. 374-379
  2. Герасименко І.В., Садовий А.І., Білан Н.С.  Використання системи дистанційного навчання на базі MOODLE для доуніверситетської підготовки/ І.В. Герасименко, Садовий А.І., Н.С.  Білан // Перша міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». м.Київ, КНУБА, 30-31 травня 2013 р. Режим доступу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=31
  3. Овчаренко В., Костіков О., Олійник Р. Інноваційні технології навчання фізики/ В. Овчаренко, О. Костіков, Р. Олійник // Наукові записки Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Випуск 4 (ІІ).- С. 174-177.
  4. Садовий М., Коваль П. Використання інтернет-ресурсів у фаховій підготовці учителів фізики/ М. Садовий, П. Коваль//Наукові записки Серія: Проблеми методики фізико-математичної освіти і технологічної. Випуск 9 (IIІ).- С. 169-172.
  5. Хомутенко М. Методика організації «перевернутого навчання з фізики з використанням хмарних технологій/ М. Хомутенко// Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - 2015. Вип. 8(1).-С.158-162.
  6. Ильин, В. Интернет-технологии в вузе / В. Ильин; В. Ильин // Высшее образование в России. - 2005. – N 8.- С. 157-159
  7. Електронний ресурс: http://la.by/article/12-struktura-klassifikaciya-i-vidy-internet-tehnologiy
  8. Електронний ресурс: https://sites.google.com/site/okotsitomsk/informatika/5-1-internet-tehnologii-sposoby-i-skorostnye-harakteristiki-podklucenia-provajder)
  9. Електронний ресурс: http://ito.vspu.net/ENK/20152016/ikt_magistri/lections/Lek-2.pdf
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 19.03.2018 | Переглядів: 870 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar