Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Корж-Усенко Л. В., Хворостіна Ю.В. ПРО ТЬЮТОРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ
Корж-Усенко Л. В., Хворостіна Ю.В. [korzhusenko.lv.73@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Korzh-Usenko_Khvorostina-Scientific_jo.pdf

ПРО ТЬЮТОРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ

Анотація. В сучасних умовах однією з актуальних проблем системи вищої освіти є забезпечення індивідуальних освітніх траєкторій кожному студенту. Одним із шляхів вирішення поставлених проблем може стати проектування індивідуальної освітньої траєкторії студентів в освітньому процесі. Показано, що проектування індивідуальних освітніх траєкторій – тривалий процес, що охоплює всі роки навчання у ЗВО, який розгортається в логіці образотворчого процесу в цілому, котрий може бути представлений у вигляді послідовних етапів: пошуковий (теоретичний), моделюючий (методологічний), операційно-діяльнісний (технологічний), контрольний (рефлексивний) і перетворюючий (стратегічний). Зроблений висновок, що тьюторство це інструмент формування індивідуальних освітніх траєкторій у професійній підготовці фахівця.
Ключові слова: тьюторство, індивідуальні освітні траєкторії, професійна підготовка фахівця.

 

ABOUT TUTORING AS A TOOL FOR THE FORMATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF A SPECIALIST

Korzh-Usenko L., Khvorostina Yu.
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. Abstract. In today's context, one of the pressing problems of the higher education system is the provision of individual educational trajectories to each student. One way to solve these problems can be to design an individual educational path for students in the educational process. the material of the article demonstrates that designing individual educational trajectories is a lengthy process that covers all years of study at the HEA. it unfolds in the logic of the visual process as a whole, which can be represented as successive stages: exploratory (theoretical), modeling (methodological), operational activity (technological), control (reflexive) and transformative (strategic). The article concludes that tutoring is a tool for shaping individual educational trajectories in professional training.
Keywords: tutoring, individual educational trajectories, professional training of a specialist.

Список використаних джерел

  1. Беков Х.А. Терминология в системе дополнительного профессионального образования : словарь. М. : ИПК гос¬службы, 2001. 107 с.
  2. Бережная И.Ф. Технология педагогического проектирования индивидуальных траекторий профессионального развития будущих специалистов в образовательном процессе вуза. Наука и бизнес: пути развития. 2012. № 2(08). С. 42-48.
  3. Годник, С.М. Процесс преемственности высшей и средней школы.  Воронеж, 1981. 208 с.
  4. Ермакова Е.С. (2016). Личностные особенности студентов вуза как основа формирования профессионально важных качеств специалистов. Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, (4-1), 131-141.
  5. Ковалева Т.М. и др. Профессия «тьютор». М.: МПГУ, 2012. 245с.
  6. Подпльота С. Тьюторський супровід як важливий компонент процесу навчання та виховання в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2017. Vol. 5. No. 3. pp. 84-91.
  7. Щенников С.А Открытое дистанционное образование. М. : Наука, 2002. 527 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.05.2018 | Переглядів: 644 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar