Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Лук’яненко К. КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Катерина Лук’яненко
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2014-v1-2/2014_1-2-Lukyanenko_Scientific_journal_FMO.pdf

КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Лук’яненко К. Комп’ютерні ігри на уроках математики. У статті розглянуто аспекти використання комп’ютерних ігор на уроках математики. Проаналізовано переваги та недоліки їх упровадження у навчальному процесі. Наведено типологію ігор за видом діяльності та приклади математичних ігор за типом дій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ігрові технології навчання, комп’ютерні ігри освіти.


Аннотация. Лукьяненко К. Компьютерные игры на уроках математики. В статье рассмотрены аспекты использования компьютерных игр на уроках математики. Проанализированы преимущества и недостатки их внедрения в учебном процессе. Приведена типология игр по виду деятельности и примеры математических игр по типу действий.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии обучения, компьютерные игры.


Abstract. Lukyanenko K. Computer games in mathematics lessonsThe article deals with aspects of computer games on mathematics lessons. The advantages and disadvantages of their implementation in the educational process. Shows typology of games activity and examples of mathematical games by type of action.

Keywords: information and communication technology, gaming technology education, computer games education.

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 17.06.2015 | Переглядів: 1752 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar