Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Жук І.В., Шепенюк І.М., Юзькова В.Д. ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО PISA-2018 В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ
Жук І.В., Шепенюк І.М., Юзькова В.Д [zhukrina@ukr.net]
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Zhuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДО PISA-2018 В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

Анотація. У статті коротко охарактеризовано основну ідею міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA та здійснено порівняльний аналіз компетентністних концепцій програми PISA та Нової української школи. Представлено результати добровільного та анонімного опитування педагогів Чернівецької області (слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, природничих та гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області) щодо їх інформаційної обізнаності про Програму міжнародного оцінювання учнів PISA, готовності брати участь у PISA-2018, ставлення до вказаного дослідження. Проаналізовано аргументи педагогів на користь участі у дослідженні PISA та міркування щодо можливих ризиків, які вони вбачають у його проведенні. У статті також презентовано результати тестування вчителів математики області за завданнями формату PISA і проаналізовано причини типових помилок. Зроблено висновки щодо акмеологічної готовності педагогів області до участі у PISA-2018 та впровадження концепції Нової української школи.
Ключові слова: Міжнародне моніторингове дослідження PISA, Нова українська школа, ключові компетентності, тестування, акмеологічна готовність, математична грамотність.

READINESS OF CHERNIVTSY REGION EDUCATORS TO PISA-2018 IN THE EDUCATIONAL REFORMS CONTEXT
Iryna Zhuk, Iryna Shepeniuk, Valentyna Yuz’kova
Chernivtsi In-service Teacher Training Institute

Abstract. The article briefly describes the main idea of The Program for International Student Assessment (PISA) and compares the competency concepts of the PISA and the New Ukrainian School. The results of voluntary and anonymous quiz of Chernivtsi region teachers (students of mathematics, natural and humanitarian subjects teachers training courses of Chernivtsi In-service Teacher Training Institute) about their informational awareness about the Program for International Student Assessment, readiness to participate in PISA-2018, the attitude to The Program. The educator’s arguments in favor of participation in the PISA and assestment of possible risks that they see in its conduct are analyzed. The article also presents the results of the testing of the Chernivtsi region mathematics teachers by PISA format tasks and analyzes the causes of typical mistakes. Conclusions are made regarding the acmeological readiness of Chernivtsi region teachers to participate in the PISA-2018 and to introduce the New Ukrainian School concept.
Key words: The Program for International Student Assessment (PISA), New Ukrainian school, key competencies, testing, acmeological readiness, mathematical literacy.

Список використаних джерел

  1. Про PISA [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://pisa.testportal.gov.ua/about-pisa (in Ukrainian)
  2. PISA та її вплив на освіту [Електронний ресурс] // EdEra. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://blog.ed-era.com/pisa-v-osviti/. (in Ukrainian)
  3. Міжнародне тестування PISA-2018: чого чекати? [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://studway.com.ua/pisa-2018/. (in Ukrainian)
  4. Нова українська школа [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://nus.org.ua/about/. (in Ukrainian)
  5. Кабмін затвердив план заходів до 2020 року, необхідних для реформи школи [Електронний ресурс] // Освітній портал "Педагогічна преса". – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://pedpresa.ua/189138-kabmin-zatverdyv-plan-zahodiv-do-2020-roku-neobhidnyh-dlya-reformy-shkoly.html. (in Ukrainian)
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1131 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar