Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Семерня О.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ ЗА УМОВ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СТАРШИХ КЛАСАХ З ФІЗИКИ
Семерня О.М.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Semernia_Scientific_journal_FMO.pdf

АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ
ЗА УМОВ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СТАРШИХ КЛАСАХ З ФІЗИКИ

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів-предметників фізико-технологічного профілю для старшої школи. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, офіційних документів, інтернет ресурсів висвітлено теоретичні обґрунтування та практичні описи нагальної потреби в підготовці майбутнього вчителя-предметника фізико-технологічного профілю в старших класах з навчальних предметів «Фізика» і «Людина і природа»; запропоновані основні положення нової концепції підготовки таких фахівців. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю.
Ключові слова: методика навчання фізики, вчитель-предметник, профільна освіта, предмет «Людина і природа», нова концепція підготовки фахівця, методична компетентність.

ACTUALITY PREPARATION OF FUTURE SUBJECT TEACHERS UNDER PROFESSIONAL EDUCATION
IN HIGH SCHOOL FROM PHYSICS

O.M. Semernia
Kamenets National University Ivana Ohiyenka, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the issue of training future subject teachers of Physics and Technology Profile for high school. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific sources, official documents, and online resources highlights the theoretical study and practical descriptions of the urgent need to prepare the Future Subject Teachers of Physical and Technological Profile in the senior classes of subjects "Physics" and "Man and Nature"; the basic provisions of the new concept of training these professionals. Made in article findings can be using in the theoretical study and practical development a methodology competence of the Future Teachers of Physical and Technological Profile.
Keywords: The Methods of Teaching Physics, Subject Teachers, The Professional Education, The Subject of "Man And Nature", A New Concept of Training, A Methodical Competence.

Список використаних джерел

  1. Основы управления процессами компетентностного становления будущего педагога / Петр Атаманчук, Кух Аркадий, Атаманчук Виктория, Билык Роман, Николаев Алексей, Семерня Оксана // CXXXI Международная научно-практическая конференция «Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации» (Лондон, 5-11 октября 2016) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: /— London: IASHE, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://gisap.eu/ru/node/116738
  2. Наказ МОН від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (тобто 10-11 класів).
  3. Пропонуємо новації та запрошуємо до обговорення: розроблено проект типового навчального плану для учнів 10-11 класів – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/01/16/proponuemo-novacziyi-ta-zaproshuemo-do-ob/
  4. Семерня О.М. Компетентнісний підхід: методична компетентність майбутнього вчителя фізики // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. – Випуск 3 (6). – С. 77-84.
  5. Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики: монографія //Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2012. – 376 с.
  6. Семерня О.М. Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016 – Випуск 1(7). – С. 135-149.
  7. Семерня О.М. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в аспекті проведення практичних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» / О.М. Семерня // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [Редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 138-141. http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/69460/64726
  8. Типовий навчальний план для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : проект МОН України, К: 2016. – 5 с.
  9. Лист І. Дзеверіна до МОНУ з пропозицією до проекту про профільну освіту – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.facebook.com/igor.dzeverin /posts/1084846998318279
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1212 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar