Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кучеренко І.А. ВИКОРИСТАННЯ RENDERSCRIPT НА ANDROID-ПРИСТРОЯХ
Кучеренко І.А.
Український державний хіміко-технологічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Kucherenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ RENDERSCRIPT НА ANDROID-ПРИСТРОЯХ

Анотація. Кучеренко І.А. Використання Renderscript на Android-пристроях. Сьогодні більшість смартфонів і планшетів виробляються на базі Android. Основними причинами поширення цієї операційної системи полягають в наступному.
Android підтримує велику кількість пристроїв від різних виробників. Android характеризується високою доступності коштів розробки. Інструментальні засоби розробки для Android безкоштовні, в той час як розробка, наприклад, iPhone (від компанії Apple) вимагає значних початкових інвестицій.
Головні переваги портативних комп'ютерів наступному: розмір, тривалість роботи без підзарядки і, звичайно ж, багатофункціональність. Таким чином, ми повинні визнати, що майбутнє ПК - в портативній, легкій та функціональній техніці - таблетки, електронні книги, нетбуки і смартфони – і все це в основному працює на операційній системі Android.

Ключові слова: Android, Renderscript, Java, компілятори, мова програмування.

Аннотация. Кучеренко И.А. Использование Renderscript на Android-устройствах. Сегодня большинство смартфонов и планшетов производятся на базе Android. Основными причинами распространения этой операционной системы заключаются в следующем.
Android поддерживает большое количество устройств от различных производителей. Android характеризуется высокой доступности средств разработки. Инструментальные средства разработки для Android бесплатны, в то время как разработка, например, iPhone (от компании Apple) требует значительных начальных инвестиций.
Главные преимущества портативных компьютеров в следующем: размер, продолжительность работы без подзарядки и, конечно же, многофункциональность. Таким образом, мы должны признать, что будущее ПК - в портативной, легкой и функциональной технике - таблетки, электронные книги, нетбуки и смартфоны - и все это в основном работает на операционной системе Android.

Ключевые слова: Android, Renderscript, Java, компиляторы, язык программирования.

Abstract. Kucherenko Igor. Using Renderscript on Android-devices. Today, most smartphones and tablets are produced on the basis of Android. The main reasons for the spread of this operating system are as follows.
Android supports a large number of devices from different manufacturers. Android is characterized by high availability of development tools. Development tools for Android are free, while working out, for example, iPhone (from the company Apple) requires considerable initial investments.
The main advantages of portable computers as follows: size, duration without recharging and, of course, multi-functionality. Thus, we should recognize that the future of the PC - in a portable, light and functional technology - tablets, e-books, netbooks and smartphones - all basically just running on the operating system Android.

Keywords: Android, RenderScript, Java, compilers, programming language.

Список використаних джерел

  1. Медникс З., Дорнин Л. Программирование под Android [Текст] / З. Медникс. – СПб.: Питер, 2012. – 460 с.
  2. Смартфон. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
  3. Казанцев Р. Использование RenderScript на android-устройствах с процессорами Intel [Електронний ресурс]. – Назва з титул. екрана.
  4. Марчеті, А. RenderScript: parallel computing on Android, the easy way [Текст] : підручник / А. Марчеті. – Paperbook, 2016. – 106 c.
  5. Васильев А. Н., Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст]: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011. – 400 с.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1088 | Рейтинг: 4.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar