Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Ленчук І.Г. , Мосіюк О.О. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 3D МОДЕЛЕЙ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ХМАРНИХ LMS ІЗ СТЕРЕОМЕТРІЇ
Ленчук І.Г. , Мосіюк О.О. [lench456@gmail.com]
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-LenchukMosiiuk_Scientific_journal_F.pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 3D МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ХМАРНИХ LMS ІЗ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Анотація. В статті розкривається питання залучення тривимірних комп’ютерних моделей у навчальний процес підготовки майбутніх учителів математики. Проаналізовано можливості спеціалізованих програм для створення відповідного контенту. Наголошено на важливості залучення он-лайн сервісів для доступу до 3D моделей і спрощеного використання таких у розробці навчальних електронних курсів. Указано, що одними із можливих інструментів їх генерації та представлення є програмний пакет Blender 3D і сервіс Sketchfab.com; наведено аргументи на їх користь.
Запропоновано і описано вимоги до оформлення цифрових тривимірних стереометричних зображень фігур, що дозволить вибирати інструментарій та систематизувати процес їх створення і розміщення в мережі. Наведено приклади тривимірних навчальних комп’ютерних моделей до теми «Властивості паралельного проекціювання», створених за допомогою Blender 3D і розміщених на сайті Sketchfab.com.
У висновку наголошується на важливості подальших наукових пошуків із зазначеної тематики та вказуються перспективні напрями досліджень.
Ключові слова: 3D модель стереометричної фігури, зображення, проекційне креслення, Blender 3D, Sketchfab.

FEATURES OF CREATING COMPUTER 3D MODELS
FOR EDUCATIONAL CONTENT OF THE CLOUD LMS FROM STEREOMETRY

I.G. Lenchuk, O.O. Mosiiuk
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Abstract. The article describes questions for using three-dimensional computer models in the educational process of the training next teacher of mathematics. The author analyzed opportunities of the specialized programs for creating 3D content. He also indicated to importance of using online services for review 3D models. In their opinion, these services will simplify the development process of training materials for the creation of the courses in the stereometry for cloud LMS sphere. They also indicated to the possible tools for creating and hosting 3D content (program Blender and service Sketchfab.com).
The article demonstrates and describes requirements for the design of digital three-dimensional stereometric images. They allow choose tools for creating 3D models of the geometric figures. Proposed requirements systematize the process of their creation and distribution in the network. For approve the search results, the authors described an example of three-dimensional computer models for the topic "Properties of parallel projection", which created with Blender 3D and posted on Sketchfab.com.
In conclusion, the authors emphasized on importance of scientific research on this topic and indicate promising directions of research.
Key words: 3D model of stereometric figure, image, projection drawing, Blender 3D, Sketchfab.com.

Список використаних джерел

  1. Джамбруно М. Трехмерная графика и анимация / М. Джамбруно. – М.: Вильямс, 2002 г. – 640 с.
  2. Ленчук І. Г. Система навчання майбутнього вчителя конструктивної геометрії : монографія / І. Г. Ленчук. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011 р. – 360 с.
  3. Ленчук І. Г., Мосіюк О. О. 3D моделі. Властивості паралельного проекціювання [Електронний ресурс] / І. Г. Ленчук, О. О. Мосіюк. // Офіційний сайт sketchfab.com. – Режим доступу : https://skfb.ly/6tJwx. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  4. AUTODESK [Електронний ресурс] / Офіційний сайт autodesk.com. – Режим доступу : https://www.autodesk.com/. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  5. Blender [Електронний ресурс] / Офіційний сайт blender.org. – Режим доступу : https://www.blender.org/. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  6. GeoGebra [Електронний ресурс] / Офіційний сайт geogebra.org. – Режим доступу : https://www.geogebra.org/?lang=ru. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  7. MODO [Електронний ресурс] / Офіційний сайт foundry.com. – Режим доступу : https://www.foundry.com/products/modo. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  8. P3d [Електронний ресурс] / Офіційний сайт p3d.in. – Режим доступу : https://p3d.in/. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  9. Sketсhfab [Електронний ресурс] / Офіційний сайт sketchfab.com. – Режим доступу : https://sketchfab.com/. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
  10. The British Museum [Електронний ресурс] / Офіційний сайт sketchfab.com. – Режим доступу : https://sketchfab.com/britishmuseum. – (07.09.2017). – Назва з екрану.
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1076 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar