Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Подліняєва О.О. МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ (DIGITAL STORYTELLING)
Подліняєва О.О. [ksenija.arman@gmail.com]
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Podlinyayeva_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ:  
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ РОЗПОВІДІ
(DIGITAL STORYTELLING)

Анотація. Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital          storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових розповідей та алгоритм роботи над їх створенням; наведено приклади практичного застосування даної технології у професійній діяльності педагога. В роботі представлено огляд ряду програмних продуктів і форматів, що дозволяють організувати мультимедійний контент, перераховані інструменти, що полегшують підбір матеріалів для розробки і публікації цифрової розповіді. Виявлено спектр компетенцій, які формуються в процесі розробки цифрової розповіді. Стаття також розглядає питання розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя і учня як необхідної умови використання можливостей цифрових розповідей у навчальному процесі.
Ключові слова: медійні технології, сторітеллінг, цифрова розповідь, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчальний процес.

media technologies in education: creation and use OF Digital Storytelling
O. Podlinyayeva
Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine

Abstract. The paper describes the usage and creation of digital narratives (digital storytelling) as one of educational media technologies. The article presents the description of technology to storytelling, and presents various classifications of the digital stories and the algorithm works over their creation; examples of practical application of this technology in the professional activity of a teacher. The paper presents an overview of the range of software products and formats that allows you to organize multimedia content, these tools facilitate the selection of materials to design and publish a digital story. The identified range of competencies, which are formed in the process of developing a digital story. The article also examines the evolution of information and communication competence of teacher and student as essential for the use of digital stories in the educational process.
Key words: media technologies, pagetelling, digital storytelling, information and communication competence, educational process.

Список використаних джерел

 1. Banaszewski T. Digital storytelling finds its place in the classroom // [Електронний ресурс] – URL:http://www.infotoday.com/MMSchools/jan02/banaszewski.htm (дата звернення: 21.11.2017).
 2. Barrett, Н. Digital Storytelling Research Design // [Електронний ресурс] – URL: http://electronicportfolios.com/digistory/ResearchDesign.pdf (дата звернення: 10.11.2017).
 3. Morra, S. 8 Steps to Great Digital Storytelling // Edtechteacher [Електронний ресурс] – URL:http://edtechteacher.org/8-steps-to-great-digitalstorytelling-from-samantha-on-edudemic/ (дата звернення: 11.11.2017).
 4. Robin, B. What is Digital Storytelling? // Educational Use of Digital Storytelling [Електронний ресурс] – URL:http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27 (дата звернення: 06.07.2017).
 5. Robin, В. The Educational Uses of Digital Storytelling // [Електронний ресурс] – URL:http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/articles/Educ-Uses-DS.pdf (дата звернення: 19.09.2017).
 6. StoryCenter [сайт] [Електронний ресурс] – URL:  https://www.storycenter.org/ (дата звернення: 15.10.2017).
 7. Горохова Л. А. Технология Digital storytelling (цифровое повествование): социальный и образовательный потенциал [Електронний ресурс] – URL:http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/article/download/149/109/ (дата звернення: 21.10.2017).
 8. Маняйкина Н. В., Надточева Е. С. Цифровое повествование: от теории к практике .// [Електронний ресурс] – URL:http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2476/1/povr-2015-10-12.pdf (дата звернення: 07.11.2017).
 9. Новичкова А. В., Воскресенская Ю. В. Сторителлинг как современный инструмент управления персоналом // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 6 (25) [Електронний ресурс] – URL:http://naukovedenie.ru/PDF/39EVN614.pdf  (дата звернення: 10.05.17).
 10. Панченко Л. Ф. Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих [Електронний ресурс] // Віртуальна кафедра андрагогіки УМО НАПН: [сайт]. Київ, 2017 URL:https://ppo.mk.ua/mod/page/view.php?id=3750 (дата звернення: 25.11.2017).
 11. Чугунова А. Обыкновенные истории [Електронний ресурс] – URL: http://hrm.ru/db/hrm/53A3975FC2604A48C32570C000319AA6/category.html (дата звернення: 15.11.2017).
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1078 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar