Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Безуглий Д.С. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ОГЛЯД ОСТАННІХ ТЕНДЕНЦІЙ
Безуглий Д.С.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Bezuhlyi_FMO.pdf

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ОГЛЯД ОСТАННІХ ТЕНДЕНЦІЙ

Анотація. У статті розглянуті основні положення та тенденції функціонування та розвитку інформаційної безпеки України. Обґрунтована необхідність інформаційної безпеки як складової частини національної безпеки країни. Розглянуті основні нормативно-правові документи, які регламентують та уточнюють поняття та структурні компоненти інформаційної безпеки. Виділені три основні рівні надання інформаційної безпеки: рівень особи, суспільний рівень та державний рівень. Зазначені суттєві ознаки інформаційної безпеки (конфіденційність, цілісність, доступність, відмовостійкість) та головні загрози інформаційної безпеки (поширення недостовірної інформації, зовнішні впливи на суспільну свідомість, інформаційні впливи стосовно недоторканності, прояви сепаратизму в засобах масової інформації). Проаналізовано та описано головні цілі атак з метою несанкціонованого доступу до секретної інформації. Описано наймасштабніші кібератаки з використанням вірусів WannaCry та Petya.A. Закцентовано увагу на інноваціях, мета яких попередити, зашкодити та передбачити будь-які посягання на інформаційну та національну безпеку країни.
Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека країни, ознаки інформаційної безпеки, загрози інформаційної безпеки.

INFORMATION SECURITY OF UKRAINE: REVIEW OF RECENT TRENDS
Dmytro Bezuhlyi
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article considers the main provisions and tendencies of functioning and development of information security of Ukraine. Described the thesis on the need for information security, as part of the national security of the country. The main legal documents regulating and clarifying the concept and structural components of information security are considered. Dedicated 3 basic levels of providing information security, including: the level of the person, the social level and the state level. The indicated essential features of information security (confidentiality, integrity, accessibility, fault tolerance) and the main threats to information security (dissemination of unreliable information, external influences on public consciousness, information influences for inviolability, manifestations of separatism in the media). The main purposes of attacks with the purpose of unauthorized access to classified information are analyzed and described.
Also in the article are mentioned the most large-scale cyber attacks using the viruses WannaCry and Petya.A. Attention is focused on innovations, the purpose of which is to prevent, damage and provide for any encroachment on the information and national security of the country.
Keywords: information security, national security of the country, signs of information security, threats of information security.

Список використаних джерел

 1. Пять инноваций в сфере ИБ в 2017 г. | ChannelForIT. URL: http://channel4it.com/publications/Pyat-innovaciy-v-sfere-IB-v-2017-g-24929.html#. (дата звернення 24.05.2018)
 2. "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №47/2017 — Офіційне інтернет-представництво Президента України". Офіційне інтернет-представництво Президента України. 2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374. (Дата звернення: 24.05.2018).
 3. Інформаційна безпека України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%
  D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8. (дата звернення 24.05.2018)
 4. "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", Офіційне інтернет-представництво Президента України. 2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/537-16. (Дата звернення: 24.05.2018).
 5. Бондар І. Р. Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Механізм регулювання економіки. Суми. 2014. URL : http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Bodnar/Bodnar_Vyb_Pub_9.pdf. (Дата звернення 24.05.2018).
 6. Кібератака вірусу Petya: що відомо | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2017. URL : https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-petya-%D1%89%D0%BE-%D0%
  B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE/a-39452258. (дата звернення 24.05.2018)
 7. Вірус Wannacry: все, що потрібно знати про кібератаку / Новое время. URL: https://nv.ua/ukr/world/countries/svit-zaznav-bezpretsedentnoju-kiberatatsi-shcho-take-virus-wannacry-jak-z-nim-borotisja-i-hto-vinen-1138770.html. (дата звернення 24.05.2018)
 8. Израильские инновации в области информационной безопасности – в чем секрет? – STMEGI. URL: https://stmegi.com/posts/34937/izrailskie-innovatsii-v-oblasti-informatsionnoy-bezopasnosti-v-chem-sekret/. (дата звернення 24.05.2018)
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 06.09.2018 | Переглядів: 2435 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar