Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЧАСТОТОЮ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ТА КІЛЬКІСТЮ АБІТУРІЄНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гаріна С.М., Тверезовська Н.Т. [Harina@nas.gov.ua]
ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій» НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Harina_Tveresovska_FMO.pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЧАСТОТОЮ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ТА КІЛЬКІСТЮ АБІТУРІЄНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. В статті відзначено, що існуюча конкуренція на ринку освітніх послуг спричинила потребу підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти шляхом розробки та впровадження інтернет-маркетингових стратегій. До початкових етапів впровадження освітнього інтернет-маркетингу віднесено визначення характеристик цільової аудиторії закладу вищої освіти та пошуковий маркетинг, спільною складовою для яких є дослідження пошукових запитів цільової аудиторії. Метою досліджень є пошукова оптимізація інтернет-ресурсів закладів вищої освіти та кількісна оцінка її ефективності, а також вивчення можливостей використання веб-сервісу Google Trends для вказаних цілей. Зокрема, досліджувався взаємозв’язок між частотою найбільш характерних пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти та кількістю абітурієнтів.
За результатами дослідження можливостей застосування інтернет-сервісу Google Trends в пошуковій оптимізації закладів вищої освіти встановлено, що запити за видами спеціальностей для даного сервісу є низькочастотними, що спричинило проведення подальших досліджень з використанням узагальненого терміну «спеціальність» як такого, що має більш високу частоту запитів.
Визначено частоту запитів, які містять узагальнений термін «спеціальність», по областям України за різні часові періоди. Встановлено залежність кількості заяв абітурієнтів закладів вищої освіти від частоти пошукових запитів, одержано регресійну лінійну модель. Визначено області та міста України в яких кількість поданих заяв віднесено до анормальних для даної вибірки значень (за максимумом). Отримані результати свідчать про важливість проведення закладами вищої освіти пошукової оптимізації з метою виявлення чинників збільшення кількості заяв абітурієнтів та можуть бути використані для прогнозування. Потребує подальшого дослідження визначення множини та частоти пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти, можливостей та ефективності застування інструментів інтернет-маркетингу стосовно закладів вищої освіти.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, заклад вищої освіти, пошукова оптимізація, Google Trends

STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE FREQUENCY OF SEARCH QUERY OF THE TARGET AUDIENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND TOTAL NUMBER OF PROSPECTIVE STUDENTS
S. M. Harina

State Scientific Institution «Center for Innovative Medical Technologies» of the National Academy of Sciences of Ukraine

N. T. Tveresovska

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract. Existing competition in educational services market and necessity to increase the competitiveness of higher education institutions through development and implementation of Internet marketing strategies.
Search engine optimization of internet-resources in higher education institutions and quantitative assessment of its effectiveness. Study of the possibility of using Google Trends web service for search engine optimization in higher education institution and assessment of its effectiveness.
Frequency of queries containing "speciality" query term was determined by regions of Ukraine at different time periods. Dependence number of entrance application form obtained from prospective students in higher education institutions on search queries frequency was established; regression linear mathematical model was developed. Results obtained show importance of conducting search engine optimization by higher education institutions in order to increase the number of prospective students, and they can be used to predict the number of entrance applications from prospective students.
Quantitative evaluation of search optimization results was carried out for the first time; namely dependence of the number of entrance applications from the prospective students in higher education institutions on search queries frequency of the target audience is established. Possibility and limits on the use of Google Trends internet service for the analysis of frequency of the search queries with the term "specialty" were studied.
It has been established that the study of search queries frequency of target audience with Google Trends internet service is one of the principal directions in search engine optimization in higher education institutions. Further studies should be aimed at determining the number and frequency of searches for a target audience, possibility and quantitative assessment of effectiveness of internet marketing tools relating to the higher education institutions.
Keywords: Internet Marketing, Higher Education Institution, Search Engine Optimization.

Список використаних джерел

  1. Гришанова І. Ю., Щербак С.С. Розвиток технологій інформаційного пошуку та наліз їх застосування в Semantic WEB. Система обробки інформації. 2009. Випуск 6(80). С. 34-42.
  2. Жалба І.О., Григорович В.І. Місце пошукової оптимізації в системі маркетингових знань. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_30.pdf (дата звернення: 10.10.2018).
  3. Швидкий підбір ключових слів для сайта через онлайн-сервіси. URL: https://lemarbet.com/ua/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/ (дата звернення: 10.10.2018).
  4. Лавренюк Р.М. Маркетинговий аналіз веб-сайтів навчальних закладів, що надають освітні послуги з використанням інтернет-технологій. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. №5(61). С.88-93.
  5. Рейтинг популярних сайтів за серпень 2018. URL: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-serpen-2018 (дата звернення: 10.10.2018).
  6. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 12.10.2018).
  7. Співаковський О.: про сумну статистику вступної кампанії. URL: http://osvita.ua/blogs/61456/ (дата звернення: 12.10.2018).
  8. ТОП-10 спеціальностей та ВНЗ, які обрали вступники цього річ. URL: https://pedpresa.ua/193617-top-10-spetsialnostej-ta-vnz-yaki-obyraly-vstupnyky-tsogorich.html (дата звернення: 12.10.2018).
  9. Гаріна С.М. Можливості застосування інтернет-сервісу Google Trends для аналізу пошукових запитів цільової аудиторії закладу освіти. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м.Київ, 28-29 вересня 2018 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018. С. 84-86
Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 901 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar