Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Андрієвська В.М., Білоусова Л.І. КОНЦЕПЦІЯ BYOD ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ STEAM-ОСВІТИ
Андрієвська В.М., Білоусова Л.І. [andvera80@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-AndriievskaBilousova_Scientific_jou.pdf

КОНЦЕПЦІЯ BYOD ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ STEAM-ОСВІТИ

Анотація. Статтю присвячено проблемі використання концепції BYOD як інструмента реалізації STEAM-освіти. Спираючись на основну ідею STEАM-освіти виокремлено переваги STEАM-освіти, уточнено способи реалізації STEАM-освіти в шкільній практиці (STEAM-проект, STEAM-урок, Мейкер-простір). Обґрунтовано доцільність використання високотехнологічних мобільних пристроїв в освітньому процесі, які характеризуються як тренд BYOD (Bring Your Own Device). Показано, що з точки зору STEAM-освіти використання BYOD привносить багато корисних можливостей: миттєва фіксація даних; зручне сканування QR-коду; вільний доступ до Е-ресурсів; інструментально-ресурсна підтримка пізнавальної діяльності школяра поза межами шкільного закладу; використання багатофункціональних навчальних додатків тощо. Доведено, що використання концепції BYOD як інструменту реалізації STEAM-освіти на сьогодні є альтернативним рішенням проблеми організації мейкер-простору і дає поштовх для розробки нових методик, які спиратимуться на інтерес учня, пробудження його активності, ініціативності, самостійності й перетворять процес навчання шляхом засвоєння знань на захопливий процес дослідження оточуючого світу, експериментування, адже інструментарій натураліста у кожного в руках.
Ключові слова: BYOD, STEAM-освіта, STEAM-проект, STEAM-урок, Мейкер-простір.

BYOD concept as a tool of STEAM EDUCATION implementation
Vira M. Andriievska, Lyudmila I. Bilousova
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the use of the BYOD concept as a tool for implementation of STEAM education. Based on the basic idea TEAM education the advantages TEAM education, refined methods of implementation TEAM education in school practice (STEAM project, the STEAM-Maker-space). The expediency of use of high-tech mobile devices in the educational process, characterised as the trend of BYOD (Bring Your Own Device). It is shown that from the point of view of STEAM education using BYOD brings many useful features: instant recording of data; comfortable scanning a QR code for free access to E-resources; instrumental and resource support the cognitive activity of the student outside the school institution; the use of multi-training applications and the like. It is proved that the use of the concept of BYOD as a tool for implementation of STEAM education today is an alternative solution to the problems of organization of maker spaces and giving impetus to the development of new methodologies that will be based on the interest of the student, awakening his energy and initiative, independence and transform the learning process by acquiring knowledge in the fascinating process of exploration, experimentation, because the tools of the naturalist in everyone's hands.
Key words: BYOD, STEAM Education, STEAM-project, STEAM-lesson, MakerSpace.

Список використаних джерел

  1. Науковий журнал від Google Play [Електронний ресурс]. – <https://play.google.com/store/apps/details?id= com.google.android.apps.forscience.whistlepunk&hl=uk>. − Загол. з екрану. − Мова укр.
  2. Навчально-методичні матеріали для вчителів [Електронний ресурс]. – <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/navchalno-metodichnyi-materiali-dlya-vchiteliv/>. − Загол. з екрану. − Мова укр.
  3. Ногайбаева Г. Развитие STEM-образования в мире и Казахстане / Г. Ногайбаева [Електронний ресурс]. – <http://iac.kz/ru/publishing/razvitie-stem-obrazovaniya-v-mire-i-kazahstane>. − Загол. з екрану. − Мова рус.
  4. STEAM-образование как универсальный инструмент преподавания [Електронний ресурс]. – <https://www.digis.ru/news/market_news/steam_obrazovanie_kak_universalnyy_instrument_prepodavaniya/>. − Загол. з екрану. − Мова рус.
  5. STEM підхід в освіті [Електронний ресурс]. – <https://www.youtube.com/watch?v=QIzQpPNpJmU>. − Загол. з екрану. − Мова укр.

 

Розділ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1494 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar