Від редакції:

Ми раді вітати Вас на сторінках міжнародного наукового журналу, засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.


Розділи журналу:

Теорія і методика
сучасного навчання
 
  Актуальні проблеми
математики та методики
навчання математики
  Актуальні проблеми
фізики та методики
навчання фізики
  Інформаційні технології
в освіті
 

Випадкові публікації:

Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ]
Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ ТА ЇХ РОЛІ
Розділ:[ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ]
Максименко Т.М., Пухно С.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ
Розділ:[ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ]
Паламарчук О.С. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ONEDRIVE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ
Архів публікацій