Від редакції:

Ми раді вітати Вас на сторінках міжнародного наукового журналу, засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.


Розділи журналу:

Теорія і методика
професійної освіти
 
  Психолого-педагогічні
аспекти підготовки
фахівця
  Актуальні проблеми
математики та методики
навчання математики
  Актуальні проблеми
фізики та методики
навчання фізики
  Актуальні проблеми
економіки
  Економічна освіта
в інформаційному суспільстві
  Інформаційні технології
в освіті

Випадкові публікації:

Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ]
Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ САМОКОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З АСТРОНОМІЇ
Розділ:[ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ]
Главатських І.М.ОДИН З НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВУЗІВСЬКОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ]
Лукашова Т., Друшляк М. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ф.М. ЛИМАНА
Архів публікацій