Від редакції:

Ми раді вітати Вас на сторінках міжнародного наукового журналу, засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 2-4 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №996 від 11.07.2017 р. науковий журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як фахове наукове видання у галузі педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика навчання фізики, математики, інформатики)


Розділи журналу:

Теорія і методика
професійної освіти
 
  Актуальні проблеми
математики та методики
навчання математики
  Актуальні проблеми
фізики та методики
навчання фізики
 

Комп'ютерні науки
та методика їх навчання
  Економічна освіта
в інформаційному суспільстві
  Інформаційні технології
в освіті

Випадкові публікації:

Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ]
Мартинова А.В. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ
Розділ:[АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ]
Кліндухова В.М. ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР ЗАДАЧ УМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇЇ ТА ЙОГО РОЛЬ У КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Розділ:[ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ]
Мартиненко О.В., Чкана Я.О. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ТА ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ В ЗАДАЧАХ НА ПОСЛІДОВНОСТІ
Архів публікацій