Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 1(23) Part 2 2020.


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 1(23) Частина 2 2020.


Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (23). Ч. 2 / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2020. 103 с.
Physical and Mathematical Education : Scientific Journal. Issue 1 (23). Рart 2 / Makarenko Sumy State Pedagogical University, Physics and Mathematics Faculty ; O.V. Semenikhina (chief editor). Sumy : [Makarenko Sumy State Pedagogical University], 2020. 103 p.  Semenets D., Soia O., Tyutyun L. USING OF ELECTRONIC EDUCATIONAL CONTENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

  Бермудес Д.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПРИКЛАДНОЇ АЕРОБІКИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

  Будянський Д.В. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБІНАРУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «РИТОРИКА» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Галатюк Ю.М., Галатюк Т.Ю. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГНОСЕОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

  Здещиц В.М., Здещиц А.В., Черних А.М. РОЗРОБКА ТА МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФРОНТАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ “ПЕТЛЬОВИЙ МАЯТНИК”

  Іщенко Р.М., Горбунович І.В. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСНОВ МЕХАНІКИСТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Ковальов Л.Є., Лещенко С.В., Медведєва М.О., Ненька Р.В. З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ НАВЧАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

  Мельник Т.А. ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ BYOD У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  Сабадош Ю.Г. ІНТЕРАКТИВНІ ЛЕКЦІЇ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  Савчук В.С., Романець О.А. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ: ДО СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

  Семеніхіна О.В., Бобровицька С.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕОР У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Колесникова О.А. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  Чемерис О.А., Прус А.В. СТАТИСТИКО-ЙМОВІРНІСНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Шаравара В.В. АНАЛІЗ РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

  Яловега І.Г. ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО ПЛАНШЕТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СИНХРОННИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ